Sức ép căng thẳng của tiến trình hội nhập, đặc biệt là xu hướng tiêu dùng đang thay đổi, hình thành nên trào lưu tiêu dùng mới, có thể làm thay đổi cục diện thị trường bán lẻ trong thời gian tới.