Blockchain vận vật kết nối, fintech, thực tế ảo tăng cường hay các chatbot trí tuệ nhân tạo đang được dự đoán sẽ là các công nghệ thay đổi thế giới trong năm 2018.