"Nếu khu trung chuyển này được xây dựng thì tất cả hàng hóa đưa vào khu chung chuyển. Lạng Sơn cũng sẽ mời thương nhân Trung Quốc sang mua bán tại Việt Nam chứ không phải sang Trung Quốc", ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định tại cuộc họp bàn về xây dựng khu trung chuyển hàng hóa biên giới diễn ra chiều nay 18/8.