Trong bảng giá xe MINI tháng 7/2018 không có thêm mẫu xe mới nào được ra mắt tại thị trường Việt Nam.