Đường sắt từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima sẽ trở thành một phần tuyến đường sắt cao tốc nối liền Trung Quốc với Lào, Thái Lan và Malaysia.