Trung Quốc ngang nhiên xây căn cứ trực thăng tại đảo Quang Hòa và bồi đắp trái phép tại hai địa điểm ở nhóm An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.