Có rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp nói rằng mình có khả năng tìm thấy cơ hội trong khi thị trường chao đảo. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được như vậy và Wang Bing chính là một trong số ít những người như vậy.