Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa Hè Thu đã gieo cấy được 158.000ha, giảm khoảng 6.000ha so với năm trước. Năng suất bình quân đạt 50,3 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha, sản lượng đạt 795.000 tấn, giảm gần 17.000 tấn so với vụ Hè Thu 2014.