Ngày 04/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có thông báo chính thức về kết quả điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.