Đó là chủ đề của hội thảo do Báo Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức sáng 24/3 tại TP.HCM. Hội thảo nhận được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương; hỗ trợ về chuyên môn và công tác tổ chức của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam…