Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam tham gia có 12 nước chiếm tới 40% kim ngạch xuất khẩu của toàn thế giới. Tham gia hiệp định này, NLĐ Việt Nam, trong đó có NLĐ ngành dệt - may sẽ được lợi gì? Ông Nguyễn Tùng Vân - Chủ tịch CĐ Dệt - May Việt Nam - đánh giá: