"Tôi nghiệm ra rằng để xây dựng một công ty lớn, có nhiều nhân tài giỏi phải nghĩ lớn. Nghĩ lớn mới có sự chuẩn bị chu đáo, nghĩ lớn thì mới có nhân tài, vì không người giỏi nào lại muốn “chôn vùi” cuộc đời mình vào một công ty bé tẻo teo".