Câu chuyện vợ ông Minh ở Tiền Giang trong thời gian gửi tiết kiệm bị đột quỵ, sau đó ngân hàng không cho ông rút tiền trang trải nếu chưa có sự đồng ý của người giám sát người giám hộ, khiến nhiều người lo lắng và không biết phải làm gì để tránh tình trạng trên.