Đề xuất về dự án lấn biển 8 tỉ USD tại vịnh Đà Nẵng là thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận.