Việt Nam và Thái Lan cần có sự hợp tác để giúp việc kinh doanh gạo có lợi cho người nông dân hai nước và nỗ lực hơn để sớm đưa kim ngạch hai nước lên 20 tỷ USD trước năm 2020.