Trung Quốc, Hàn Quốc là những thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong năm 2018 theo thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố.