Những lần dự đám tang của các cựu quan chức cấp cao giúp ông Tập phát đi thông điệp mạnh mẽ đến mọi thành phần trong đảng.