Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hơn bao giờ hết, yếu tố nhân lực cần được các doanh nghiệp trong nước nhìn nhận một cách đúng đắn và sử dụng hiệu quả hơn. Nguồn nhân sự chất lượng không những là “tài sản quý giá” mà còn là một trong những yếu tố quyết định tạo nên thành công cho doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, tìm nguồn nhân lực chất lượng ở đâu và tìm như thế nào vẫn còn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp.