Nga quan tâm xây dựng tầm ảnh hưởng của mình với châu Phi, trong bối cảnh lục địa đen đã chán ghét Trung Quốc và Mỹ thì bỏ quên