Đồng đô la Mỹ khởi đầu năm mới 2018 một cách đầy khó khăn.. Theo CNN, USD mất 2% giá trị so với các đồng tiền khác và đang ở mức giá thấp nhất trong hơn ba năm. Năm 2017, đồng bạc xanh đã giảm 10%.