Những nỗ lực vực dậy nền kinh tế của Chính phủ Trung Quốc đã không thể mang lại kết quả như mong đợi.