Với các trường hợp đã có nhà ở nhưng cũ nát, được UBND phường địa phương cấp giấy chứng nhận thực trạng nhà ở cũ nát liệu có thể vay vốn gói 30.000 tỷ để xây nhà mới?