tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Thủ tục xét duyệt vay vốn gói 30.000 tỷ để xây nhà mới

  • Cập nhật : 27/08/2015

(Bat dong san)

Với các trường hợp đã có nhà ở nhưng cũ nát, được UBND phường địa phương cấp giấy chứng nhận thực trạng nhà ở cũ nát liệu có thể vay vốn gói 30.000 tỷ để xây nhà mới?

 

Trả lời cho câu hỏi này, Bộ Xây dựng cho biết gói 30.000 tỷ vẫn có thể đáp ứng yêu cầu giải ngân với các đối tượng trong trường hợp muốn xây nhà mới.

Cụ thể, Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng thì điều kiện được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị (phường, thị trấn) là đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, tiêu chí đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Theo đó, tiêu chí khó khăn về nhà ở được quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể là:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức (bao gồm cả vợ và chồng nếu đã đăng ký kết hôn) là các trường hợp:

Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.

Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.

Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội hoặc bị hư hỏng, dột nát (nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc nhà ở có đủ giấy tờ hợp lệ để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật về đất đai) là các trường hợp:

Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người.

Có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

Có nhà ở riêng lẻ nhưng bị hư hỏng khung - tường và mái và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

Như vậy, nếu hộ gia đình có khó khăn về nhà ở và được UBND phường sở tại xác định theo tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện để được vay vốn hỗ trợ ưu đãi trong gói 30.000 tỷ.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục