Kể từ năm 2009, các ngân hàng và công ty ngoài nước Mỹ, nhất là các công ty Trung Quốc, Nga và Brazil đã vay nhiều nghìn tỷ USD để tiến hành các hoạt động kinh doanh trong nước, dẫn tới tình trạng phá giá tiền tệ hàng loạt và thiếu tính ổn định kinh tế tại thế giới các nước đang phát triển.