Để đưa hàng vào thị trường khó tính thì câu chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm...