Việt Nam bờ biển dài hơn 3000km trải từ Quảng Ninh đến Kiên Giang với tiềm năng về vận tải ven biển là rất lớn. Hiện đội tàu vận tải ven biển của Việt Nam có trên 700 tàu với lượng trọng tải vận chuyển tương đương 176.000 xe vận tải nặng.