Dư địa mở rộng thị phần, nhu cầu tiêu dùng tăng, công nghệ thay đổi tạo nhu cầu mới … cho thấy ngành bán lẻ công nghệ Việt Nam vẫn là “mỏ vàng” cho các nhà bán lẻ như FPT Shop, Thế giới di động, … tiếp tục đầu tư và tăng trưởng.