Ông Leo Evers - Giám đốc điều hành của VBL tin tưởng vào sự phát triển và tương lai của ngành bia Việt Nam.