Trong năm 2015, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt của Trung Quốc đã giảm mạnh nhất từ trước đến nay.