Trong số những nạn nhân từ việc phá giá Nhân Dân Tệ của Trung Quốc thì nạn nhân chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Nhật Bản. Và một lần nữa cơ hội cho thống đốc NHTW Nhật Bản (BOJ) có thể rút chân ra khỏi chương trình nới lỏng tiền tệ khổng lồ lại đang bị đe dọa.