Trước thực trạng nợ công đang tăng nhanh, kéo theo áp lực trả nợ trong bối cảnh bội chi ngân sách nhà nước tăng cao, các chuyên gia tỏ ý lo ngại.