Uber đã phải chào thua thị trường tại Trung Quốc sau khi tuyên bố bán mảng kinh doanh tại Trung Quốc cho đối thủ địa phương - Didi Chuxing.