Việc kết án ông Lee có thể giúp tổng thống Moon Jae-in giảm áp lực phải kiểm soát các Chaebol, vì dù sao kinh tế Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào họ.