Tập đoàn IMPSA (Argentina) từng lên kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam để phát triển điện gió, song đến nay, mọi dự định dường như tắt lịm.