Tháng 3/2016, cầu Cửa Đại (Quảng Nam) chính thức khánh thành cùng tuyến đường nối từ Duy Xuyên - Tam Kỳ đã tạo nên mạch giao thông mới nối vào Khu kinh tế (KKT) Chu Lai. Một cơ hội phát triển lớn cho kinh tế - xã hội Quảng Nam và duyên hải miền Trung lấy điểm đầu từ Chu Lai đã chính thức được mở ra.