Cuối tuần qua, thông tin Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công khai ưu tiên tuyển người cùng họ Dương với ông chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Công Minh đã thu hút được sự quan tâm của thị trường.