Lợi ích thiết thực nhất khi đất nước đang nỗ lực gia công có vẻ như là những thứ quần áo, giày túi thương hiệu nổi tiếng… xuất dư.