Nếu trước đây mô hình chuỗi thực phẩm sạch khép kín "từ trang trại đến bàn ăn" (hay còn gọi là 3F) chỉ tập trung ở một vài doanh nghiệp ngoại thì nay đang lan rộng đến nhiều công ty nội.