Mặc dù kinh tế suy thoái, nhưng khu vực châu Ấu vẫn là “thủ phủ” có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới trong năm 2015. Đan Mạch tiếp tục đứng đầu danh sách các nước tốt nhất dành cho doanh nghiệp.