Những tháng gần đây-nhất là sau khi nghị định 42 ngày 5/5/2015 ra đời-thuật ngữ Chứng khoán phái sinh được nhắc thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Tại sao bây giờ sản phẩm này lại được lựa chọn để làm một trong những mũi nhọn thúc đẩy thị trường chứng khoán thời gian tới?