Nếu như bạn sắp sửa bước chân vào sự nghiệp đầu tư hay giao dịch, bạn nên biết rằng quyết định này có thể là điều đúng đắn nhất bạn từng làm. Giờ đây việc đồng tiền tự sinh lời cho bạn chỉ là sớm muộn. Nhưng trước khi có vận may đến, bạn cần phải đưa ra quyết định nên làm gì và đầu tư ra làm sao.