TrustMaxFx là sàn giao dịch forex thuộc top đầu thị trường Việt Nam hiện nay. Các nhà đầu tư tại sàn có thể thực hiện việc giao dịch mua bán, cũng như chuyển nhượng các chứng khoán khác nhau tại đây.