Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa vừa chính thức về làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh đã bị cách chức. Ông Nghĩa từng có thời gian gắn gắn bó với Đà Nẵng khi giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy...