Thị trường chứng khoán trong năm vừa qua đầy biến động với những sự kiện bất ngờ, điều này làm cho việc tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường của đa số các nhà đầu tư gặp vô cùng khó khăn.