Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 31,2 tỉ USD đậu nành trong năm 2015, tăng 43% kể từ năm 2008, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.