Nhập khẩu than của Trung Quốc tăng lên 281,5 triệu tấn trong năm 2018, số liệu hàng năm cao nhất trong 4 năm, bất chấp chính phủ thúc đẩy hạn chế nhập khẩu ở mức năm ngoái.