Ngày 27.8, chính quyền Bắc Kinh nối lại việc can thiệp vào thị trường chứng khoán nhằm ổn định thị trường trước tình trạng bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư. Chính quyền muốn ổn định thị trường chứng khoán trước ngày 3.9 - ngày diễn ra lễ kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai.