Wang Jianlin là người có tài sản giảm mạnh nhất thế giới hôm qua, khi chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh nhất 8 năm.