Việt Nam là nước yếu nhất nhưng lại đòi hỏi nhiều nhất trong các nước thành viên tham gia đàm phán Hiệp định thương mại tự do TPP. Trong liên kết thương mại và đầu tư, tỷ lệ xuất khẩu vào các nước TPP của Việt Nam đang cao hơn so với nhập khẩu.