Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng Cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt gần 104,45 tỷ USD, tăng 2,5% tương ứng tăng 2,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.